پنج شنبه, 20 شهریور 1399 14:27

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܙܘܠܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܦ̇ܠܘܪܝܕܐ ܒܐܡܪܟܐ ܐܝܡܢ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܦܪܚܐ ܛܠܒܠܗ ܕܡܚܝ ܡܣܟ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ ܦܘܠܛܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܙܘܠܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܦ̇ܠܘܪܝܕܐ ܒܐܡܪܟܐ ܐܝܡܢ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܦܪܚܐ ܛܠܒܠܗ ܕܡܚܝ ܡܣܟ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ ܦܘܠܛܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܙܘܠܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܦ̇ܠܘܪܝܕܐ ܒܐܡܪܟܐ ܐܝܡܢ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܦܪܚܐ ܛܠܒܠܗ ܕܡܚܝ ܡܣܟ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ ܦܘܠܛܐ ܘ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܥܠܬܐ.

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید